Jsme žáci 9. ročníku ve složení 4 dívky a 7 chlapců

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Pavlíny Růžičkové.

 Naše kmenová učebna se nachází v prvním patře hlavní budovy, přesně naproti schodišti.

 Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.