Jsme žáci 9. ročníku, do třídy chodí celkem 21 žáků, 11 dívek a 10 chlapců, pod vedením třídní učitelky Mgr. Boženy Kučerové

 Naše kmenová učebna se nachází v hlavní budově v prvním patře, vpravo od schodiště.

 Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.