Jsme žáci 9. ročníku ve složení 7 dívek a 7 chlapců

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Simony Korefové.

 Naše kmenová učebna se nyní nachází v nové učebně v hlavní budově v přízemí za odbornou učebnou fyziky a chemie.

 Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.