Jsme žáci 5. ročníku ve složení 9 dívek a 12 chlapců pod vedením paní učitelky Dany Výborné.
Naše kmenová učebna se nachází v přízemí hlavní budovy - je velká a s interaktivkou.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.