Jsme žáci 5. ročníku ve složení 16 dívek a 12 chlapců pod vedením třídní učitelky Mgr. Petry Šimánkové.
Naše kmenová učebna se nachází v prvním patře hlavní budovy - je velká a s interaktivkou.
O přestávce hrajeme fotbálek.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.