Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení ZDE

Žádost o odklad povinné školní docházky si můžete stáhnout v případě, že dle Vašeho názoru není Vaše dítě zralé na vstup do 1. ročníku základní školy. Náležitou pozornost věnujte prosím přílohám, které musíte doložit společně s vyplněným formulářem žádosti o odklad. Vše je nutné písemně doručit řediteli školy. Formulář k žádosti o odklad povinné školní docházky si můžete stáhnout ZDE

Žádost o uvolnění z polední přestávky ke stažení ZDE

Žádost o přestup do základní školy ke stažení ZDE

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování (např. k lékaři), pozn jen pro žáky od 5. ročníku ke stažení ZDE

Formuláře žádostí o uvolnění z výuky z důvodů ozdravných pobytů

Žádost o uvolnění z výuky v průběhu školního roku si můžete stáhnout   »  zde

Žádost o uvolnění z výuky na konci  školního roku před hlavními prázdninami si můžete stáhnout   »  zde

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy ke stažení ZDE

Žádost o zpracování individuálního vzdělávacího plánu ke stažení ZDE