Jídelníček platný od 29 . 10. 2018 je k nahlédnutí

Pozn. pro alergen 1 = lepek, podskupiny: A pšenice

                                                                       B žito

                                                                       C ječmen

                                                                       D proso