Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Metodické pokyny MŠMT k prevenci a přílohy s postupy př odhalování a řešení nejzávažnějších projevů rizikového chování dětí a mládeže:

Metodické pokyny: 2010, 2013 a 2016

Obsah MPP školy ZDE, celý MPP k náhlédnutí u metodika prevence, nebo u ředitele školy

Přílohy:

Signály špatného zacházení s dětmi

Návykové látky

Rizikové chování v dopravě

Poruchy příjmu potravy

Alkohol

Kyberšikana

Vandalismus

Záškoláctví

Krádeže

Tabák

Sebepoškozování

Domácí násilí. 7