Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Naše škola se úspěšně zapojila v rámci integrovaného regionálního operačního programu do výzvy MAS (2.výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP-Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení) a zrealizovala projekt "Zlepšení podmínek technického, praktického a digitálního vzdělávání - škola Lípa". Touto akcí byly zrekonstruovány školní dílny, zcela nově vybaveny pomůckami a nářadím a upravena zeleň před okny dílen, dále bylo pořízeno vybavení do školní žákovské kuchyňky a tablety v zájmu rozvoje přírodovědného vzdělávání.

Významné body tohoto projektu - nový sever do učebny ICT, nahrazení stávající konektivity bezdrátovým připojením za nové optické vlákno a zajištění bezbariérovosti - byly přesměrovány do dalšího úspěšného projektu „ZŠ Lípa – Bezbariérové propojení a odborné učebny přírodovědy, jazyků, počítačů a technické výchovy“ realizovaného zřizovatelem - obcí Lípa.