Výchovný poradce  

(oblast výchovy a vzdělávání, kariérové poradenství)

Mgr.Božena Kučerová  

 

 
Konzultační hodiny:

čtvrtek 12:30-16:00

jinak kdykoliv po ústní

či telefonické domluvě

     
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

 

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradenské služby školy se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci sociálně – patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, integraci žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Systematicky probíhá spolupráce s MŠ - konzultace rodičů a dětí v předškolním vzdělávání a výchově.

Poradenské služby na škole zajišťují:

  • výchovný poradce – zároveň spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, a to pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC)
  • školní metodik prevence
  • třídní učitelé
  • učitelé výchovných předmětů (výchova k občanství, svět práce)

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje po poskytnutí podpůrných opatření.

Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola zajišťuje nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně škola zpracovává plán pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpracovává škola individuální vzdělávací plán (IVP). Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s PPP a SPC.

Žádost o individuální vzdělávací plán naleznete ZDE

Formulář informovaného souhlasu je ke stažení ZDE