Jsme žáci 8. ročníku, do třídy chodí celkem 23 žáků, 10 dívek a 13 chlapců

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Boženy Kučerové

 Naše kmenová učebna se nachází v hlavní budově v prvním patře, vpravo od schodiště.

 Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.