Jsme žáci 8. ročníku ve složení 13 dívek a 10 chlapců pod vedením třídní učitelky Mgr. Stanislavy Dvořákové.

Naše kmenová učebna se nachází v prvním patře hlavní budovy - je velká a s interaktivkou.

O přestávce hrajeme fotbálek. Máme svého maskota Salámka.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.