Podpora vzdělávání - škola Lípa 3

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021460

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, vzdělávání peadgogických pracovníků, vzájemnou spolupráci pedagogů různých škol, realizaci projektových dnů i podporu ICT.