Školní akademie 2019

V pátek 10. května dopoledne se konala generální zkouška, kde měly všechny děti možnost zkusit si pohyb na jevišti, práci s mikrofonem, vystoupit poprvé před diváky a shlédnout představení svých spolužáků, aby to o dva dny později mohlo všechno vypuknout…

Počasí v neděli 12. května bylo dost nevlídné, ale to nemohlo pokazit dobrou náladu na jevišti i v hledišti lipské sokolovny. Od 14 hodin tady totiž probíhala školní akademie, která patří k tradičním akcím naší školy. V letošním roce doplněna navíc o doprovodnou výstavu k 180. výročí založení naší školy, kde návštěvníci i rodiče mohli „nahlédnout“ do našeho školního života. Při té příležitosti bylo představeno i nové logo školy.

Akademie přinesla odpoledne s neopakovatelnou atmosférou naplněné sokolovny, potleskem vděčného publika i úsměvy ve tvářích dětí i dospělých.

Program zahrnoval bezmála 16 vystoupení. Představili se žáci téměř všech ročníků. Nechyběli ani naši nejmenší „školkáčci“. Všichni předvedli svá velmi dobře připravená vystoupení, která se nesla v duchu různých výročí a že jich je tento rok opravdu požehnaně. V podání našich dětí byly k vidění nejrůznější tance, říkanky, písničky s pohybovým doprovodem, akordeonové duo, ukázky akrobacie, aerobiku, či krátká divadelní hra. Představení byla zajímavá a pestrá. Děti i přes trému, kterou před naplněným sálem jistě měly, podaly parádní výkony, a i když se vloudila nějaká ta chybička, zaslouží si všichni obrovskou pochvalu. V závěru celého programu své taneční číslo předvedli také naši deváťáci, kteří se tak zpravidla originálním způsobem loučí se školou. Hvězdami nedělního odpoledne ale byli všichni účinkující. Pochválit je pak nutné také moderátory celého programu, končící žákyně 9. třídy Karolínu Koudelkovou a Báru Slovákovou i žáky 8. třídy Kristýnu Velichovou a Adama Dočkala, kteří velmi profesionálně programem provázeli.

Paní Evě Vaňkové a panu Lukáši Edrovi děkujeme za krásnou hudební tečku akademie v podání dvou famózních harmonik. Poděkování patří také rodičům za přípravu kostýmů, vyučujícím za spolupráci na organizaci jednotlivých vystoupení, panu Milichovskému a panu Melenovi za technickou podporu akademie, stejně jako Kotlasům za poskytnuté zázemí pro účinkující a vedení školy za zaštítění celé akce.

Při odchodu jsme nezapomněli a obdarovali vlastnoručně vyrobenými dárečky také naše nejmilejší maminky, které jako již tradičně tento den slavily svůj svátek.

Celá akademie se velmi povedla, pobavila i dojala a všichni diváci si mohli říct:    Máme moc šikovné děti!“

 zapsala Mgr. Milada Henclová

 foto k nahlédnutí, případně k objednání na www.fotokunc.cz  -  zde