Den naruby

Již tradičně v naší škole slavíme Den učitelů 28. března trochu jinak. Žáci posledního ročníku základní školy, naši deváťáci, mají možnost si vyzkoušet, jaké je to být na jeden den učitelem.  I letos si devátá třída nadšeně rozdělila předměty v rozvrhu různých tříd, od prvního stupně po druhý. Vyzkoušeli si připravit hodinu pro své žáky, potom vyjít a na vlastní kůži si ji prožít jako učitel. Jak se jim to povedlo, mohou posoudit „jejich studenti“ a mnohdy jsme se setkali s velmi kladnými ohlasy. Pro žáky 9. ročníku jde určitě o velmi cennou zkušenost. Na tuto událost budou jistě dlouho vzpomínat.