Ve dnech 15. 6. - 17. 6. 2016 se 18 žáků 9. ročníku spolu s třídní učitelkou Boženou Kučerovou a paní Ivou Výbornou zúčastnilo školního výletu do Borové u Poličky.

Ve středu dopoledne jsme se ještě učili, na výlet jsme odjížděli autobusem do Havlíčkova Brodu v 13.15 hodin, poté vlakem do Žďárce u Skutče, kde jsme přesedli na vlak do Borové. Počasí nebylo příliš příznivé, poprchávalo, ale když jsme se blížili k Borové, déšť ustával a po příjezdu již nepršelo. Dokonce na chvíli vysvitlo i sluníčko. Ubytování jsme měli zajištěné v rekreačním středisku v chatkách.

Krátce po 16. hodině jsme dorazili do kempu, kde jsme se ubytovali. Večeři jsme měli naplánovanou na 17.30 hodin, do té doby žáci trávili čas posloucháním hudby, vzájemnými návštěvami v chatkách, procházkou po areálu. Po večeři jsme hráli různé společenské a míčové hry. Když už nebylo venku vidět, trávili žáci čas společně na chatkách, kde si povídali, poslouchali hudbu a vzájemně se navštěvovali. Večerku jsme měli o půlnoci, poté již byli všichni ve svých chatkách.

Ve čtvrtek ráno jsme měli snídani již v 7.30 hodin. Po snídani si někteří ještě na chvíli lehli, aby načerpali sílu na výlet do Svitav. V 9. 13 jsme odjížděli vlakem do Svitav, kde jsme měli zajištěnou komentovanou prohlídku města s městským historikem a návštěvu městského muzea. Během procházky po historickém okruhu městem jsme se seznámili s historií Svitav a prohlédli si některé pamětihodnosti (např. radnici, dům U Mouřenína, Ottendorferovu knihovnu, muzeum, podloubí, morový sloup, kašny). Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o svitavských osobnostech a svitavských pověstech.

Po vyčerpávající prohlídce historické části města a „občerstvovací“ pauze jsme navštívili městské muzeum. Zde jsme nejprve zhlédli výstavu věnovanou svitavskému rodákovi Oskaru Schindlerovi a období holocaustu za 2. světové války a vyslechli si zajímavou přednášku Hledání hvězdy Davidovy spojenou s prezentací o osudech Židů na Českomoravském pomezí. Poté nás čekala prohlídka stálé expozice Historie prací techniky, kde jsme viděli různé druhy praček, ždímaček a žehliček. Na závěr jsme navštívili výstavu uspořádanou při příležitosti 120. výročí železnice Svitavy – Polička.

Po návratu zpět do kempu jsme hráli různé hry, ve večerních hodinách opékali špekáčky a povídali si u ohýnku.

V pátek nás po snídani čekal úklid chatek. V 10 hodin jsme chatky v pořádku předali majiteli kempu. V kempu jsme mohli zůstat až do odjezdu vlaku ve 14 hodin. Čas do odjezdu jsme trávili procházkou po Borové, poslechem hudby a hraním her. Krátce před 13. hodinou jsme si došli do místního motorestu na oběd a potom už nás čekala cesta zpět.

Do Havlíčkova Brodu jsme dorazili krátce po 16. hodině. Zde si někteří rodiče vyzvedli děti, s ostatními jsme pokračovali autobusem do Lípy. Domů jsme se vrátili unavení, ale spokojení a plní zážitků. Jenom škoda, že to byl náš poslední společný výlet.

Mgr. B. Kučerová