Od 29.1. do 2.2. jsme pro děti připravili projektový týden na téma: „Kašpárek chce všechno znát“ – Povolání“.
Vzhledem k lepšímu pochopení a prožití tohoto tématu jsme mimo povídání, kreslení, prohlížení obrázků zařadili i exkurse a návštěvy lidí s jejich profesí.
V pondělí jsme zavítali za panem Vampolou do jeho dílny, kde děti poznaly práci kováře a strojního zámečníka. Viděly i potřebné nástroje, nářadí a pomůcky k tomuto povolání. V úterý nás ve škokce navštívila paní Kuncová v oblečení zdravotní sestřičky a přinesla s sebou krabici různého pracovního náčiní potřebného ke své profesi. Tímto a svým poutavým vyprávěním o své práci děti velice zaujala. Ve středu, před návštěvou tělocvičny, jsme zavítali za kuchařkami naší školní kuchyně, kde nám ukázaly, jak pro nás vaří obědy, viděli jsme myčky, trouby, sporáky, hrnce, mrazáky, vařečky... Ještě máme slíbenoui návštěvu pana policisty ve školce.