V úterý 15.5. se konal ve třídě Myšiček již tradiční DEN MAMNEK, BABIČEK, TETIČEK…Děti netrpělivě čekaly na odpoledne, neboť měly pro maminky již předem připravené překvapení – vlastnoručně zasázené květiny. Máme radost, že jsme se sešli v tak hojném počtu.Odpoledne jsme zahájili vystoupením dětí složeným z básniček, písniček a tanečků. Měli jsme nachystaný i taneček pro maminky s dětmi. Poté se všichni občerstvili a následovalo vyrábění s maminkami – letošní rok se maloval batůžek na boty barvami a fixami na textil. Děti si s maminkami, babičkami…celé odpoledne náramně užily a měli jsme radost z jejich fantazie a tvořivosti. Všichni jsme odcházeli domů spokojeni a plni zážitků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem ochotným maminkám za přípravu občerstvení, které všem moc chutnalo a budeme se těšit opět na další rok.