V úterý 29. 1. se ve třídě Myšiček uskutečnil den tatínků, dědečků…. Již tradiční akce začala v 15.00 hodin vystoupením dětí a poté následovalo vyrábění s tatínky. Tento rok jsme připravili výrobu pokladničky ve tvaru pastelky. Tatínkové se společně a s nadšením ujali práce s dětmi – stříhali, lepili, kreslili, vyřezávali… a všichni se u toho náramně bavili. Bylo hezké sledovat jejich tvořivost. Po vystoupení a v průběhu tvoření se všichni chodili občerstvovat cukrovím pečeným ochotnými maminkami. Tímto jim moc děkujeme za pomoc. Akce se vydařila a všichni spokojeně odcházeli domů.