V rámci projektu „ Celé Česko čte dětem „ jsme s dětmi navštívili obecní knihovnu, kde nám paní knihovnice ukázala prostory knihovny, zapůjčila knihy k nahlédnutí, řekla dětem, jak se s knihami zachází, ukázala jim, jakým způsobem se zařazují knihy do polic. Děti měly různé dotazy ohledně rozdělování knih, na které jim paní knihovnice s ochotou odpovídala. Na závěr si každý z dětí pyšně odnesl členskou průkazku do knihovny. Nyní záleží na vás rodičích, zda budete chtít s dětmi knihovnu dále navštěvovat.