Ve čtvrtek 21. 3. se uskutečnil ve třídě Myšiček další projektový den Indiánský den. Rodiče připravili pro děti krásné indiánské převleky i s doplňky – tímto jim moc děkujeme. Již od rána nastal indiánský program – zdobení týpí na dřevěné destičce, dále následovalo představení kostýmů a vymýšlení indiánských jmen. Dalším úkolem byla hra na rytmické hudební nástroje s doprovodem indiánské písně: „Orája rája.“  Po každém úkolu jsme se sešli opět v kruhu u indiánského ohně. Čekal nás indiánský tanec s indiánskou hudbou, brodění přes řeku na druhý břeh, pracovní list s indiánskou tématikou… Mimo jiné jsme  si povídali o životě indiánů a jejich trofejích, včetně ukázek obrázků či hotových výrobků.. Za každý splněný úkol děti obdržely malou odměnu do vlastnoručně nazdobených krabiček. Celé odpoledne se nám vydařilo, vystřídali jsme různé činnosti – zpěv, tanec, pohyb, malbu…Děti byly do všech činností zaujaté – v kruhu ani nedutaly a čekaly, co bude dál. Všichni jsme si to náramně užili.