Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnil ve třídě Myšiček Projektový den s názvem Včelí den. Tento den začal již svačinou k tomuto tématu – houska s máslem a medem. Pokračoval četbou z knihy Pohádky skřítka Medovníčka  kapitolou Jak Medovníček zachránil včeličku. Poté následovalo:

-         povídání o včelkách a jejich důležitosti pro člověka a přírodu

-         seznámení s fungováním včel v úle

-         onemocnění včel a jejich léčba

-         plnění pracovních listů a omalovánek

-         výroba svíček z voskových mezistěn

-         názorná ukázka úlů, pomůcek včelaře a včelnice

Klidný projev přednášející paní Svobodové děti zaujal a přiměl k soustředěnosti. Velký ohlas u dětí sklidila ukázka a vyzkoušení si názorných pomůcek včelaře. Jejich zájem se projevil řadou dotazů. Největší úspěch měla samostatná výroba svíček z voskových mezistěn. Další zajímavostí pro děti byla vycházka k úlům a poslech bzukotu včel ve včelnici. Velké poděkování patří mamince Marianky Svobodové, která si moc hezky připravila přednášku i ukázku a strávila s námi celé dopoledne.