Jakožto každý rok, tak i letos jsme ve třídě Myšiček pořádali 9.5. den maminek, babiček… Program pro maminky začal v 15.hod. vystoupením dětí – přednes básní, písní, taneček, poté následovalo občerstvení dětí i maminek. Další částí programu bylo vybarvování předtištěných látkových tašek barvami na textil. Děti i maminky byly s programem náležitě spokojeny, což prozrazoval jejich spokojený výraz ve tváři. Celkovou atmosféru umocnilo výborné občerstvení od ochotných maminek a babiček, za které jim tímto moc děkujeme.