V pondělí 21.10. proběhl ve trídě Žabiček první projektový den - ŽABIČKOVÝ DEN. Všichni jsme se sešli v kostýmech žabiček a žabáků. Během celého dopoledne jsme plnili různé úkoly - např. skok do dálky, popis obrázku, tanec, zpěv, počítání. Dětem se celý den moc líbil, úkoly plnily s nadšením a jako odměnu za vydařené odpoledne domů odnesly perníček, sladkou odměnu, diplom a žabičku, kterou si samy vyrobily. Tímto bychom rády poděkovaly za spolupráci rodičům.