Branný den pro žáky II. stupně ZŠ, pracovníky školy a zaměstnance obecního úřadu – 16. května 2019

 

Žáci II. stupně, vybraní učitelé MŠ a ZŠ a 2 pracovnice obecního úřadu se zúčastnili prožitkového školení se zaměřením na ochranu před aktivním útočníkem a poskytování první pomoci ve stresové situaci. Všichni si prošli obdobným školením, ovšem odděleně. Žáci se pohybovali po jednotlivých školících stanovištích pod vedením odborníků firmy Progress Rescue. Na závěr proběhla modelová situace - vniknutí aktivního útočníka do školy – zakouřený prostor, střelba a řada figurantů simulujících vážná poranění vyvolávaly silný pocit reálnosti. I přes některé chyby byla modelová situace, resp. její zvládnutí dětmi i dospělými, byla vyhodnocena ze strany instruktorů jako zvládnutá. Všichni bez ohledu na věk měli ze školení silný zážitek a ohodnotili jako velmi přínosný.

 

Věříme, že se nám v dalších letech podaří opět vstoupit do projektu tak, aby toto zážitkové a velmi přínosné školení zažili postupně všichni žáci školy.

 

Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019
Branný den pro ...
Branný den pro žáky II. stupně květen 2019 Branný den pro žáky II. stupně květen 2019