Exkurze                     Projekt – Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Třída: 9.

Termín: 18. 11. 2015

Místo:  Gymnázium  Havlíčkův Brod

Program:

Během tří hodin žáci navštívili 5 různých workshopů a odpoledne se pak 10 žáků zúčastnilo přijímacích zkoušek nanečisto z matematiky a českého jazyka.

1.      Výtvarná dílna – seznámení s prostory určenými pro výuku výtvarné výchovy, s různými projekty a aktivitami, kterých se žáci gymnázia mohou zúčastnit během vyučování i o prázdninách

2.      Informační centrum – ředitel gymnázia poskytl žákům důležité informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění studentů, možnostech dalšího studia apod.

3.       Odborná učebna fyziky – žáci se zapojili do několika soutěží a měli možnost si vyzkoušet van de Graaffův generátor nebo provádět pokusy využívající Archimédův zákon a podtlak

4.      Odborná učebna chemie – žáci se seznámili s chemickou laboratoří a účastnili se pokusu, který dokazuje, že při hoření dusičnan draselný uvolňuje kyslík

5.      Badatelské centrum – byli jsme jedni z prvních návštěvníků dnes otevřeného badatelského centra, žáci se zúčastnili workshopů zaměřených na optiku a pozorování mikroskopem

Myslím, že exkurze byla pro žáky zajímavá a přínosná.

Zapsala: Simona Korefová

Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod
Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod
Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod
Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod
Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod
Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod
Exkurze - Gymná...
Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod Exkurze - Gymnázium Havlíčkův Brod