Den naruby - 23. 3. 2016

Ve středu 23. března 2016 se na naší škole uskutečnil již tradiční Den naruby. Tímto způsobem si každoročně připomínáme narození "učitele národů" Jana Amose Komenského. A jak takový den probíhal? Žáci 9. ročníku si vyměnili roli s učiteli, učili ve vybraných třídách, dozorovali na chodbách i na obědě, opravovali písemné práce. Tomu však předcházela důkladná příprava. Žáci si nejprve zvolili podle rozvrhu jednotlivých tříd hodiny, ve kterých si chtěli zkusit učit, domluvili se s danými vyučujícími na probíraném učivu, vytvořili si přípravy na hodiny, které dopředu zkonzultovali s učiteli. A pak už následoval den D, kdy se postavili před své mladší spolužáky a učili. Zjistili, že není nic příjemného, když žáci vyrušují, že je poměrně těžké rozvrhnout si práci na celou vyučovací hodinu a zaujmout všechny. A jak se jim učení líbilo? Zde je několik žákovských hodnocení:

 " Den naruby byl super. Potěšilo mě, jak byly děti nadšené a jak je to bavilo. Byla s nimi sranda."

 "Dne 23. března proběhl Den naruby. Všichni jsme se snažili udělat tento den mimořádný, plný srandy, smíchu, zábavy. Bylo úžasné vyzkoušet si učit."

 "Moc se mi líbilo, jak žáci spolupracovali."

 "Docela dobré, jen děti někdy zlobily a kecaly. Jinak výborný den."

 "Byla to zábava v některých třídách, ale příprava na hodinu byla poměrně těžká."

 "Mně se Den naruby líbil, bylo to zábavné a myslím, že se to líbilo i dětem, které jsme učili."

  "Den se mi líbil, bylo dobré vyzkoušet si, jaké to je být učitelem. Už se ani nedivím, že jsou učitelky někdy tak vyčerpané – s těmi dětmi je to "záhul".

 " Mně se Den naruby líbil moc. Určitě v tento den měli nejméně zbytků v jídelně. Bylo to ale docela vyčerpávající – připravovat si látku pro žáky, pořád chodit, mluvit, napomínat žáky. A to jsem učila jen 4 hodiny. Klobouk dolů učitelům."

 

Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby
Den naruby
Den naruby Den naruby