V úterý 24. května 2016 se zúčastnilo 18 žáků 9. ročníku spolu s třídní učitelkou Boženou Kučerovou a vychovatelkou Pavlou Peškovou dějepisno – zeměpisné exkurze do  Prahy.

Naším cílem bylo prohlédnout si historické centrum hlavního města, rozšířit a doplnit své vědomosti o historii Židů na našem území v objednaném programu „Praha židovská“.

Během exkurze jsme se prošli po Václavském náměstí, Staroměstském náměstí, Pařížskou ulici a navštívili Staronovou synagogu, Maiselovu synagogu, Starý židovský hřbitov, Pinkasovu a Španělskou synagogu a Obřadní síň. Paní průvodkyně nám poutavě vyprávěla o židovském obyvatelstvu, pražském Židovském městě, o židovských svátcích, židovské kultuře. Velmi zajímavé byly také prohlídky jednotlivých synagog, kde se nalézají různé vzácné relikvie spojené s historií Židů a s průběhem židovských obřadů. Jsou zde vystavené i obrázky židovských dětí, které namalovaly během pobytu v terezínském ghetu. Během prohlídky Starého židovského hřbitova jsme se např. dozvěděli, co všechno lze vyčíst z náhrobků, o významných osobnostech pražské židovské komunity, které jsou zde pohřbeny, jako byl např. úspěšný obchodník a bankéř Mordechaj Maisel, židovský rabín a učenec, tvůrce pražského Golema Rabi Löw či židovský kronikář, astronom a matematik David Gans.

Exkurze byla velmi poučná, dozvěděli jsme se řadu nových informací a rozšířili své vědomosti o židovské komunitě.

                                                                                                                          Mgr. Božena Kučerová

Exkurze do Prah...
Exkurze do Prahy 24. 5. 2016 Exkurze do Prahy 24. 5. 2016
Exkurze do Prah...
Exkurze do Prahy 24. 5. 2016 Exkurze do Prahy 24. 5. 2016
Exkurze do Prah...
Exkurze do Prahy 24. 5. 2016 Exkurze do Prahy 24. 5. 2016
Exkurze do Prah...
Exkurze do Prahy 24. 5. 2016 Exkurze do Prahy 24. 5. 2016