Jsme žáci 3. ročníku - Cipískové. Je nás celkem 24, 13 chlapců a 11 děvčat. Naší paní třídní učitelkou je Dana Výborná.

Naše třída se nyní nachází v 1. patře hlavní budovy.

Kdo nás učí:   Na většinu předmětů máme naši třídní učitelku kromě hudební výchovy a anglického jazyka.