Jsme žáci  3. A - Vochomůrkové z Pařezové chaloupky ve složení 5 dívek a 14 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Jaroslavy Kandrové.

Naše kmenová učebna se nově nachází v budově školní jídelny a celý den nám to tam krásně voní.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.