Jsme žáci 3. ročníku ve složení 9 dívek a 14 chlapců pod vedením nové paní učitelky Mgr. Moniky Komůrkové.

Naše kmenová učebna se nachází již druhým rokem v budově školní jídelny. Celý den nám to tam voní :-)
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.